Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.“
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2020 17:55:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace02.pdf (108.55 KB)