Veřejné zakázky SAKO Brno, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

SAKO Brno, a.s.
IČO: 60713470
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890
Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713470

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2020 24.06.2020 10:00
Nákup drtiče nadrozměrného odpadu
nadlimitní Vyhodnoceno 10.03.2020 15.04.2020 10:00
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů Sochorova“
podlimitní Vyhodnoceno 14.02.2020 27.04.2020 09:00
„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice“
podlimitní Vyhodnoceno 14.02.2020 27.04.2020 09:00
Dodávka popelářských vozidel
nadlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 16.03.2020 10:00
„Elektronický Informační systém pro plánování, řízení a vyhodnocení svozu odpadu“
nadlimitní Hodnocení 29.01.2020 03.03.2020 09:00
„Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.“
nadlimitní Hodnocení 18.12.2019 27.01.2020 09:00
všechny zakázky