Veřejné zakázky SAKO Brno, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

SAKO Brno, a.s.
IČO: 60713470
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890
Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713470

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a dostavba CHÚV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.09.2022 31.10.2022 10:00
Dílny údržby – SO542
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.09.2022 24.10.2022 10:00
Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa - nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 24.08.2022 26.09.2022 10:00
Poskytovatel pojištění pro projekt SAKO OHB II K1
nadlimitní Prokazování kvalifikace 24.08.2022 07.10.2022 10:00
Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1 - nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 02.06.2022 08.07.2022 09:00
Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV
nadlimitní Hodnocení 31.03.2022 06.05.2022 10:00
„Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO Brno, Jedovnická 4“
podlimitní Hodnocení 15.03.2022 03.06.2022 09:00
Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem
nadlimitní Vyhodnoceno 04.02.2022 04.04.2022 10:00
Teleskopický manipulátor 2022
podlimitní Vyhodnoceno 28.01.2022 18.02.2022 10:00
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
nadlimitní V jednání 15.07.2021 11.10.2021 10:00
Dodávka popelářských vozidel 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 05.05.2021 07.06.2021 10:00
Demolice likusové stavby obsahující azbest v areálu SAKO Brno, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2021 21.04.2021 10:00
Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým čelem
podlimitní Vyhodnoceno 07.04.2021 26.04.2021 10:00
Přesun buněk CNIM v areálu SAKO Brno, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2021 17.03.2021 10:00
Dodávka 1 ks nákladního vozidla – třístranný sklápěč
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 10.03.2021 12:00
všechny zakázky