Veřejné zakázky SAKO Brno, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

SAKO Brno, a.s.
IČO: 60713470
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890
Předchozí profil(y) zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713470

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 30.03.2023 14:00
Nadměrek pojistného krytí společnosti
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 24.03.2023 10:00
Nákup Svozových vozidel 2023
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2023 24.03.2023 14:00
Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 20.03.2023 14:00
Komplexní pojištění společnosti II
nadlimitní Hodnocení 26.01.2023 07.03.2023 10:00
Odvoz nebezpečného odpadu z čištění spalin
nadlimitní Hodnocení 21.11.2022 20.01.2023 10:00
Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1 - nové vyhlášení
nadlimitní Hodnocení 02.06.2022 08.07.2022 09:00
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
nadlimitní Hodnocení 15.07.2021 07.03.2023 10:00
všechny zakázky