Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1 - nové vyhlášení
Odesílatel VIA Consult a.s. VIA Consult a.s.
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 14:59:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz přílohy.


Přílohy
- Příloha č. 1 ZD - Pojistný program_úprava harmonogramu_062022.pdf (513.47 KB)
- Změna zadávací dokumentace01.pdf (107.46 KB)