Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa - nové vyhlášení
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2022 20:08:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavateli byla dne 30. 8. 2022 doručena žádost o vyslvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

"v položkových rozpočtech jsou specifikovány výkony střídačů a fotovoltaických panelů.
Je možné nabídnout jiný počet jinak výkonných střídačů a fotovoltaických panelů?
Pakliže je to možné, dojde k úpravě položek v položkových rozpočtech."

Zadavatel odpovídá:
"Jiný výkon střídačů a panelů je možné nabídnout pouze v případě , že bude zachován výkon FVE a počet panelů nebude vyšší, a to z důvodu statického zatížení střechy s ohledem na budoucí dokončení dalších etap FVE se kterou v budoucnu počítáme."

Za předpokladu, že budou splněny podmínky dle věty první lze upravy výkaz výměr, resp. položkový rozpočet. Upravená pole zadavatel žádá označit jednotnou barvou.

SAKO Brno, a.s.