Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice“
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 16:11:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (117.99 KB)