Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2022 15:38:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdrženým žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace (žádosti č. 4 - 6) a společně s těmito vysvětleními přistoupil ke změně zadávací dokumentace a zveřejňuje tak upravené znění přílohy č. 2 - návrhu smlouvy o dílo a doplněnou část přílohy č. 3 - položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4-6_dat_3_10_2022.docx (28.25 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Smlouva o dílo_final_cistopis_ver 4.docx (135.45 KB)
- 21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.2.xlsx (972.49 KB)