Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2022 14:43:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdrženým žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace (žádosti č. 10-12) a společně s těmito vysvětleními přistoupil k úpravě části přílohy č. 3 - položkový soupis prací a dodávek, a části přílohy č. 3 – Optimalizace pomocných provozů, výpis výplní otvorů


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 10 - 12_dat_14_10_2022_v2.pdf (195.95 KB)
- 21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.5.xlsx (1.27 MB)
- 21-03-01-SO542-01-032 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ_rev.1.pdf (414.08 KB)