Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2022 07:57:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdrženým žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace, žádost č. 13 - 17. Zadavatel rovněž přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 13 - 17.pdf (273.36 KB)
- Dotaz č. 5- Změny v názvech položek.xlsx (220.53 KB)
- Expedice ZZ SAKO Brno 04_2021.zip (23.76 MB)