Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO Jedovnická 4
Odesílatel fical@akccs.cz
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 13:20:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel konstatuje, že s ohledem na výsledky ex ante kontroly zadávací dokumentace ze strany poskytovatele dotace přistupuje k dalšímu prodloužení lhůty pro podání nabídek za účelem zapracování vznesených připomínek.

Zadavatel na řádném zapracování uvedených připomínek intenzivně pracuje, nicméně se mu nepodařilo tento úkon dokončit ani v dodatečně prodloužené lhůtě.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4.pdf (223.30 KB)