Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO Jedovnická 4
Odesílatel fical@akccs.cz
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2022 17:30:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel konstatuje, že v návaznosti na výsledky kontroly ex ante provedené poskytovatelem dotace mění zadávací dokumentaci, přičemž v podrobnostech odkazuje na dokumenty uveřejněné spolu s tímto vysvětlení (změnou) zadávací dokumentace.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4.pdf (238.20 KB)
- 00 Zadávací dokumentace_SAKO_čistopis.pdf (526.11 KB)
- 00 Zadávací dokumentace_SAKO_změny.pdf (660.78 KB)
- 01 Kupní smlouva_čistopis.docx (85.61 KB)
- 01 Kupní smlouva_změny.docx (85.17 KB)
- 01.A1 Specifikace části 1 VZ (Kontejnery a boxy)_čistopis.docx (38.15 KB)
- 01.A1 Specifikace části 1 VZ (Kontejnery a boxy)_změny.docx (38.38 KB)
- 01.A2 Specifikace části 2 VZ (Lisovací kontejnery)_čistopis.docx (23.33 KB)
- 01.A2 Specifikace části 2 VZ (Lisovací kontejnery)_změny.docx (22.33 KB)