Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka jednoho vozidla pro sběr a svoz odpadů 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 15:56:30
Předmět Zpráva o hodnocení

Dle přílohy


Přílohy
- Zpráva o hodnocení.pdf (181.22 KB)