Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
Odesílatel Havířová Hana
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2023 16:18:13
Předmět Vysvětlení ZD č. 22

Vysvětlení ZD č. 22


Přílohy
- SAKO_JRSU 3.kotel_Vysvetleni ZD c. 22_20230306.pdf (564.32 KB)