Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 13:34:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

požadujeme předložení produktových listů u podstatných částí výrobků. Např. u retenční nádrže, vstupní brána atp., tak, aby zadavatel věděl, jaké výrobky budou dodány. Neočekáváme předložení produktových listů např. ke spojovacímu materiálu atp.

SAKO Brno, a.s.
Jakub Sklenář

Původní zpráva

Datum 13.03.2023 10:14:08
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den
dle zadávací dokumentace :
29.3. Produktové listy
29.3.1. Součástí nabídky bude v souladu s ust. § 104 písm. a) ZZVZ technický popis dodávaného v rámci předmětu veřejné zakázky, ze kterého bude patrno, že odpovídají požadavků zadavatele na předmět plnění Veřejné zakázky. Za tímto účelem účastník v nabídce předloží produktové listy zboží, které nacenil v nabídce a které bude
předmětem dodávky v rámci předmětu veřejné zakázky, a to včetně uvedení jeho technických parametrů.

Prosíme informaci k jakým konkrétním položkám či produktům bude zadavatel požadovat produktové listy.