Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 08:03:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužení termínu pro podání nabídek

Zadavateli byl doručen následující dotaz:
"Dobrý den,
rádi bychom se dotázali na termín podání nabídek. Zde na stránkách máte uvedeno do 17.3.2023 do 14 hod. Ale v písemná zadávací dokumentaci je : 28.1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.3. 2023 do 14:00 hodin (dále jen „lhůta pro podání
nabídek“).
který termín je tedy platný?
Děkuji"

Zadavatel opravuje termín pro podání nabídek do souladu s VVZ, zadávací dokumentací a profilem zadavatele na nový termín:

do 20.3. 2023 do 14:00 hodin

SAKO Brno, a.s.