Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2023 11:05:55
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vybraný dodavatel bude vyzván k podpisu smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, která uplyne dne 18. 4. 2023.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele podepsané.pdf (89.95 KB)
- Zpráva o hodnocení podepsaná.pdf (194.37 KB)
- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti podepsaný.pdf (280.37 KB)