Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup Svozových vozidel 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 08:28:44
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Dle textu a příloh. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele, která uplyne dne 20.4., lze uzavřít smlouvu.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele podepsané.pdf (85.58 KB)
- Zpráva o hodnocení nabídek podepsaná.pdf (179.29 KB)
- Výsledek posození splnění podmínek účasti podepsaný.pdf (146.45 KB)