Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 08:36:22
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - část 1

Dle textu a příloh. Po uplynutí lhůty pro podání námitek lze dne 20.4. uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.


Přílohy
- 06 Oznámení o výběru dodavatele část 1 podepsané.pdf (86.55 KB)
- 04 Zpráva o hodnocení část 1 podepsaná.pdf (197.49 KB)
- 05 Posouzení splnění podmínek účasti část 1 podepsané.pdf (141.14 KB)