Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 08:40:43
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - část 2

Dle textu a příloh. S vybraným dodavatelem lze uzavřít smlouvu po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele, a to dne 20.4.


Přílohy
- 06 Oznámení o výběru dodavatele část 2 podepsané.pdf (86.85 KB)
- 04 Zpráva o hodnocení část 2 podepsaná.pdf (182.37 KB)
- 05 Posouzení splnění podmínek účasti část 2 podepsané.pdf (141.72 KB)