Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 09:11:57
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - část 3

Dle textu a příloh. Smlouvu s vybraným dodavatelem je možno uzavřít po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele, a to 20.4.


Přílohy
- 06 Oznámení o výběru dodavatele část 3 podepsané.pdf (87.60 KB)
- 04 Zpráva o hodnocení část 3 podepsaná.pdf (205.77 KB)
- 05 Posouzení splnění podmínek účasti část 3 podepsané.pdf (149.08 KB)