Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2023 10:19:30
Předmět Oprava chyby v psaní v oznámení o výběru dodavatele

Dle přílohy


Přílohy
- oprava oznámení o výběru dodavatele chyba v psaní.pdf (386.64 KB)