Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2023 08:09:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Zadavatel obdržel dne 11. 5. 2023 následující dotaz:
"Dobrý den,
na portále E-ZAK je jako lhůta pro podání nabídky uveden termín 22.5.2023 do 10 hodin, nicméně v zadávací dokumentace v bodě 15. (Lhůta a místo pro podání nabídky) je uveden termín 25.5.2023 do 10 h. Který termín je správný? Děkujeme."

Odpověď:

Správná lhůta pro podání nabídek je dne 25. 5. 2023 do 10:00 hodin. Zadavatel svoji chybu opravuje v E-ZAK i VVZ.

SAKO Brno, a.s.
Jakub Sklenář