Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 13:39:46
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel obdržel dne 22. 5. 2023 následující dotaz č. 7:
"Dobrý den,
rádi bychom se dotázali, zda je možné prokázat kvalifikaci dle čl. 5.4. zadávací dokumentace - dodávky nebo stavební práce, jejichž předmětem bylo dodání, rekonstrukce nebo výstavba nové rozvodny o vyšší napěťové hladině, a to 110/22kV?

Předem děkujeme za Vaši odpověď."

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7.

Zadavatel má za to, že popsaná referenční zakázka splňuje definici rozsáhlejší rozvodny, ktež té, která je předmětem zadávacího řízení. S výhradou podrobnějšího přezkoumání referenční zakázky v případě podání nabídky.

SAKO Brno, a.s.