Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík 2023
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2023 13:23:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1, kterou činí zadavatel obdobně jako dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2.8.4 POKYNŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMY POLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU SFŽP ČR pro veřejnou zakázku s názvem: „Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík 2023“.

Zadavatel přistoupil ke změně znění výzvy pro podání nabídek, a to v části výzvy „PREAMBULE“, kde nesprávně označil aktuálně účinné znění Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a zveřejňuje znění výzvy obsahující správné označení aktuálně účinné verze Pokynů.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č 1.pdf (152.55 KB)
- ZD - Zadávací dokumentace_vysokozdvižný_vozík_II_26_5_2023.pdf (261.59 KB)