Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2023 10:53:46
Předmět Rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele

Rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele
Zpráva o hodnoce
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti


Přílohy
- Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.pdf (553.75 KB)