Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup nosičů kontejnerů 2024
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 11:41:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (182.19 KB)