Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „Nový kotel K1 v areálu SAKO Brno, a.s.“
Odesílatel Milan Kučera
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 17:24:36
Předmět Výzva

Vážení,
obracíme se na Vás v návaznosti na záměr společnosti SAKO Brno, a.s. realizovat záměr spočívající ve vybudování třetí linky – Kotel K1 v areálu společnosti SAKO Brno, a.s., čímž tato společnost sleduje zvýšení spolehlivosti stávajícího provozu a zabezpečení záložního zdroje pro případ dlouhodobějších odstávek stávající technologie.
V této souvislosti společnost SAKO Brno analyzuje a vyhodnocuje dvě základní varianty nového Kotle K1, a to
i. realizaci nového kotle K1 v rozsahu a na místě původního zrušeného zadávacího řízení (ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-025589) s dílčími technickými úpravami;
ii. realizaci nového kotle K1 jako záložního kotle, a to na místě původního již demontovaného třetího spalovenského kotle K1.
Vzhledem ke skutečnosti, že k variantě pod písm. i. výše společnost SAKO Brno, a.s. disponuje značným množstvím podkladů, díky nimž má dostatečnou představu o této variantě, k této společnost SAKO Brno, a.s. aktuálně nepotřebuje více informací.
Naproti tomu v případě varianty pod písm. ii. výše společnost SAKO Brno, a.s. nedisponuje rozsáhlejšími informacemi, a to zejm. ve vztahu k technické a ekonomické realizovatelnosti. Z tohoto důvodu se na Vás společnost SAKO Brno, a.s. obrací se žádostí o účast v předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem „Nový kotel K1 v areálu SAKO Brno, a.s.“ a o předložení návrhu relevantního k předmětu plánované veřejné zakázky, a to na základě Vašich odborných znalostí a zkušeností. Znění dokumentace předběžné tržní konzultace je dostupné na profilu této předběžné tržní konzultace, v rámci které jste byli přímo osloveni. Veškeré aktuální informace k předběžné tržní konzultaci naleznete na výše uvedeném profilu.
Budeme velice rádi za Vaši účast v této předběžné tržní konzultaci a za případně poskytnuté relevantní informace. Pokud se této předběžné tržní konzultace účastnit nebudete, žádáme Vás alespoň o zaslání této informace a zároveň o sdělení, z jakého důvodu jste se rozhodli této předběžné tržní konzultace neúčastnit.
Pokud byste v této souvislosti měli jakékoliv dotazy, tak se, prosím, neváhejte obrátit na kontaktní osobu Mgr. Michaelu Machálkovou, advokátku, e-mail: machalkova@akccs.cz
S pozdravem


Přílohy
- Předběžná tržní konzultace_CS.pdf (580.77 KB)