Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část 1
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2024 07:43:14
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - část 1

dle Příloh


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele část 1.pdf (437.29 KB)