Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup zametače 2024
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 15:12:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Chybně stanovený termín pro podání a otevírání nabídek dne 22.4.2024 byl opraven na 25.3.2024.