Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup zametače 2024
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2024 13:23:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle příloh


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (179.09 KB)
- 01_A Technická specifikace_nová.docx (19.95 KB)