Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup nosičů kontejnerů 2024
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2024 11:10:53
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Dle příloh


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatel vč příloh.pdf (434.92 KB)