Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup zametače 2024
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2024 10:14:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (192.08 KB)