Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz odpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2020 09:54:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

dle textu přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (150.40 KB)