Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz odpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 07:19:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

dle přiloženého dokumentu


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (154.25 KB)