Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2020 17:14:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (243.72 KB)