Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2020 08:37:28
Předmět Část A

Protokol z 1. jednání hodnotící komise
Čestné prohlášení
Výzvy


Přílohy
- Část A_komise_čestné prohlášení_výzvy.pdf (718.50 KB)