Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2020 08:38:19
Předmět Část B

Protokol z jednání hodnotící komise
Čestné prohlášení


Přílohy
- Část B_komise_čestné prohlášení.pdf (232.10 KB)