Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2021 12:01:55
Předmět Písemná zpráva zadavatel dle § 217 ZZVZ

dle přílohy


Přílohy
- Písemná zpráva zadavatele.pdf (199.11 KB)