Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přesun buněk CNIM v areálu SAKO Brno, a.s.
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 12:18:19
Předmět Výzva

dle přílohy


Přílohy
- Výzva_Přesun buněk CNIM_final.pdf (206.73 KB)