Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - dodavatel technologie
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 16:39:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace02.pdf (222.13 KB)