Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Demolice likusové stavby obsahující azbest v areálu SAKO Brno, a.s.
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 10:46:19
Předmět OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle přílohy


Přílohy
- Demolice LIKUS_oznámení o výběru dodavatele.pdf (71.83 KB)