Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Teleskopický kolový manipulátor
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2019 12:09:44
Předmět Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 ZZVZ


Přílohy
- PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE.pdf (160.60 KB)