Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka vozidla – valník s plachtou a hydraulickým čelem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 10:16:26
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

dle příloh


Přílohy
- Valník_oznámení o výběru dodavatele.pdf (84.44 KB)
- Valník_posouzení splnění podmínek účasti.pdf (87.93 KB)
- Valník_zpráva o hodnocení.pdf (98.48 KB)