Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nosič kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 10:53:34
Předmět Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

Dle přílohy


Přílohy
- Abroll_písemná zpráva zadavatele.pdf (103.39 KB)