Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka popelářských vozidel 2021
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2021 07:53:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle příloh


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (149.93 KB)
- Kupní smlouva_Kukačky 2021_ver1.docx (74.23 KB)