Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel stavebních prací
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2021 09:00:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace06.pdf (128.99 KB)