Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
Odesílatel Havířová Hana
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2021 09:32:50
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SAKO_JRSU_OHB IIl_Vysvetleni ZD 1_20210812.pdf (285.66 KB)