Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
Odesílatel Havířová Hana
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2021 12:44:42
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SAKO_JRSU 3.kotel_Vysvetleni ZD c.3_20210906_cistopis.pdf (305.76 KB)