Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka svozových vozidel 2022
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2021 10:00:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (158.44 KB)
- Technická specifikace Svoz 2022_po změně 13.12.2021.docx (31.05 KB)