Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka svozových vozidel 2022
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2021 11:05:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (157.52 KB)