Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2022 14:06:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle příloh


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 02032022.pdf (151.81 KB)
- Kupní smlouva Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem_úprava 02032022.docx (78.60 KB)